Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی


 • کن جوتسو یک هنر رزمی سامورایی در فن شمشیر زنی است. در این هنر، از خنجرها یا شمشیرهای اصیل ژاپنی با ...

   

  كاتـانـا (روح سـامورايـي)

  هر بار كه يک سامورايي شمشير خويش را از نيام بر مي كشد به نوعي آنرا به كار مي گيرد، اما او خوب مي داند که يك شمشير هوسناك است و خوش ندارد تيغه اش بي جهت به نمايش در آيد از اين رو سامورايي هرگز تهديد نمي كند. يك سامورايي هميشه مراقب حركات شمشير خويش است و از ياد نمي برد كه شمشيرش هم هميشه مراقب حركات اوست. يك سامورايـي همواره محتـاط است، او براي آختـن شمشيـر خويش از ديگران رخصت نمي خواهد. او در برابر خيـانت ناآرام است و آمر شمشيـر خويش، چون مي داند قدرت شمشير فراتر از نيروي كلام است. او زندگي خود را مرور مي كند، برّندگي شمشير خويش را مي آزمايد، شمشيرش را در هوا برش ميدهد و با صداي برش روح تازه اي ميگيرد، دل خشنود مي شود و ايمان، روح وي را در بر ميگيرد. سامورايي پيوسته در پي اصلاح خويش است. هر حرکت شمشيرش براي او خرد و خود پژوهي سده ها را به همراه دارد. هر برش شمشيرش بايد نيرو و مهارت تمامي سامورايي هايي از گذشته باشد كه امروز هم تداوم بخش راه مبارزه هستند. هر حركت در نبرد، ستايشي است به تمامي حركاتي كه از گذشتگان كوشيدند از طريق سنت به آيندگان وا گذارند.
  هنگامي كه ديگران به گفت و شنود مي نشينند، سامورايي افق را زير نظر مي گيرد و خود را آماده ي بكارگيري شمشيرش مي كند، ولي در اين ميان مي توان آرامش دروني را از تمامي ذرات جسمش خواند. هم اكنون که در پايان دوران اوج زندگي ام به سر می برم همه ي دارايي من اين شمشير است و من با خود علائم و نشانه هاي زخم هاي التيام يافته ي نبرد هايم را مي برم. شمشيرم شاهد شكل زندگاني من است و پاداش زخم هاي در حين تمرينم. زماني چند، زندگيم با گوش سپردن به داستان قهرماني ها سپري شد و زماني ديگر نزيستم مگر كه نيازمند زيستن باشم. اينك زندگي مي كنم چون يك سامورايي هستم و تا آخرين لحظه ي زندگيم به قوانين زندگي سامورايي ارج مي نهم و مي كوشم آن باشم كه رهبرم بود.

                                                                                                                                 محمود اشرفي - بيست و سوم آگوست2006

  در این بخش دیکشنری کامل اصطلاحات و کلمات کلیدی کن جوتسو در غالب یک دیکشنری که توسط شیهان اشرفی به تالیف رسیده است و آقای پروار عضو انجمن تحقیق و پژوهش آکادمی کن جوتسو ایران گردآوری نموده اند را برای علاقمندان قرار داده ایم. عزیزانی که عضو آکادمی کن جوتسو ایران هستند می توانند تمامی اصطلاحات مربوط به هنر کن جوتسو را در این دیکشنری مطالعه نمایند.

  بخشهای مختلف شمشیر سامورایی


  بوهی (Bōhi) :شیار بزرگ یا بلند روی تیغه شمشیر
  بوکن (Bokken) :شمشیر چوبی تمرینی
  بوکوتو (Bokutō) :شمشیر چوبی تمرینی
  بوشی (Bōshi) :خط آبدیده ی روی کیساکی
  بو (Bu) :واحد اندازه گیری ژاپنی (تقریبا 12/0 اینچ)
  چوجی (Chōji) :روغن مورد استفاده برای مراقبت از شمشیر
  چوکوتو (Chokutō) :شمشیری صاف و خیلی قدیمی که تنها یک لبه داشت (بعضی مواقع قسمتی از شمشیر دو لبه بود).
  چو (Chu) :متوسط ، میانه ، وسط
  دای (Dai) :بزرگ یا بلند
  دایشو (Daishō) :یک اصطلاح سنتی که برای یک جفت از شمشیرهای بلند و کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد.
  دایتو (Daitō) :شمشیری که بیشتر از 2 فوت بلندی داشته باشد (هر فوت تقریبا 5/30 سانتیمتر است).
  دوتانوکی (Dōtanuki) :نوعی شمشیر نبرد که شبیه به یک کاتانا با تیغه بسیار ضخیم است .
  فوچی (Fuchi) :یقه ابتدایی دسته شمشیر(تسوکا) ، که این جسم بعد از سپپا و تسوبا قرار میگیرد .
  فوچی کاشیرا (Fuchi Kashira) :مجموعه ایی از یقه دسته شمشیر (فوچی) و درپوش ته دسته شمشیر (کاشیرا) .
  فوکورا (Fukura) :خط لبه ظریف کیساکی (قسمت منحنی شکل کیساکی)
  گونتو (Guntō) :شمشیر ارتش یا نظامی
  ها (Ha) :لبه برش دهنده ی یک شمشیر
  هاساکی (Hasaki) :نقطه فوق العاده مهم بر روی لبه شمشیر
  هاباکی (Habaki) :یقه تیغه ، که تیغه را در غلاف محکم میکند , در این صورت تیغه بی اختیار از غلاف خارج نمیشود .
  هادا (Hada) :رگه فولا د، الگویی از لایه های فولاد
  هاماچی (Hamachi) :شکاف ابتدایی لبه ی برش دهنده
  هامون (Hamon) :الگوی آبدیده در طول لبه تیغه . مرز بین "ها" و " هاراجی" .
  هاساکی (Hasaki) :لبه برش دهنده
  هاسوجی (Hasuji) :زاویه صحیح شمشیر در حال برش زدن
  هی (Hi) :شیار در تیغه
  هیراجی (Hiraji) :سطح منحنی بین هامون و شینوگی
  هونوکی (Honoki) :چوب ماگنولیا ، که برای ساخت تسوکا و سایا استفاده میشود .
  هوریمونو (Horimono) :حکاکی بر روی تیغه شمشیر
  ای آی تو (Iaito) :نوعی شمشیر تمرینی که تیز نیست !
  ای اوری (Iori) :خط بالای مونه
  ایتو (Ito) :بند ابریشمی یا کتانی پوشش دهنده ی دسته شمشیر
  جی (Ji) :سطح منحنی بین هامون و شینوگی
  جی هادا (Jihada) :سطح الگوی هادا (رگه های فولاد)
  کامی (Kami) :تیغه ، بخشی از تیغه که با سایا متناسب است .
  کاسانه (Kasane) :ضخامت تیغه
  کاشیرا (Kashira) :جسم گلوله مانند یا درپوش انتهای دسته ی شمشیر
  کاتانا (Katana) :شمشیر بسته شده به اوبی ، لبه ی برش دهنده رو به بالا
  کاتانا کاکه (Katana Kake) :پایه شمشیر
  کیکوگی (Keikogi) :قسمت بالایی لباس تمرین
  کن (Ken) :شمشیر ، که معمولا اشاره به شمشیر دو لبه دارد .
  کیساکی (Kissaki) :چند سانت اول تیغه
  کوداچی (Kodachi) :شمشیر کوتاه
  کوگای (Kogai) :لوازم جانبی برای آرایش مو (نوعی شمشیر بسیار کوتاه که به موهای خود وصل میکردند).
  کویکاچی (Koiguchi) :دهانه غلاف
  کوجیری (Kojiri) :انتهای غلاف
  کوشینوگی (Koshinogi) :انتهای شینوگی که قسمتی منحنی شکل است .
  کوشیراء (Koshirae) :نصب و یا سرهم کردن شمشیر
  کوزوکا (Kozuka) :چاقوی جانبی
  کوبی گیری (Kubikiri) :1 ) قطع گردن ، گردن زدن 2 ) شمشیر کوچک سامورایی که برای قطع گردن استفاده میشد .
  کوریکاتا (Kurigata) :برجستگی روی سطح سایا که ساگیو از سوراخ این برجستگی رد شده و دور سایا بسته میشود .
  ماچی (Machi) :شکافهایی که "ناکاگو" را از کامی جدا میکند . شکاف کنار لبه = هاماچی ، شکاف سمت پشت تیغه = مونه  ماچی
  می (Mei) :امضای سازنده شمشیر که روی ناکاگو دیده میشود .
  مکوگی (Mekugi) :پین چوبی شمشیر ، که برای محکم کردن دسته به تیغه استفاده میشود.
  مکوگی آنا (Mekugiana) :سوراخ تعبیه شده برای مکوگی (پین چوبی) ، که هم روی دسته شمشیر و هم انتهای تیغه شمشیر (ناکاگو) وجود دارد .
  مکوگی نوکی (Mekuginuki) :ابزاری برای در آوردن مکوگی
  منوکی (Menuki) :زیورآلات روی دسته شمشیر
  می هابا (Mihaba) :عرض تیغه از "ها" تا "مونه" .
  میمی (Mimi) :به معنای واقعی کلمه "گوش" . لبه ی تسوبا
  میتسوکادو (Mitsukado) :نقطه ایی از یوکوته ، شینوگی و کوشینوگی که با هم برخورد دارند .
  مون (Mon) :نشان خانوادگی یا آرم خانوادگی
  مونو اوچی (Monouchi) :بخش اصلی برش دهنده ی تیغه
  موتو هابا (Motohaba) :عرض اصلی تیغه
  موتو کاسانه (Motokasane) :ضخامت اصلی تیغه
  مومی (Mumei) :بدون امضاء
  مونه (Mune) :پشت تیغه شمشیر
  مونه ساکی (Mune Saki) :نقطه ایی از مونه در قسمت کیساکی
  مونه ماچی (Munemachi) :شکاف ابتدایی مونه
  ناگاسه (Nagasa) :طول تیغه (از ابتدای کیساکی تا مونه ماچی)
  ناکاگو (Nakago) :قسمت ابتدایی تیغه که سوراخ هایی روی آن وجود دارد .
  ناگاکو آنا (Nakago ana) : سوراخ مرکزی روی گارد محافظ دست ها (تسوبا)
  ناکاگو جیری (Nakagojiri) :به ابتدای ناکاگو گفته میشود .
  نیهون تو (Nihontō) :شمشیر ژاپنی
  نیکو (Niku) :گوشت (تیغه با داشتن مقدار زیادی احساس پری)
  نوداچی (Nodachi) :تاچی بسیار بلند که پشت یک سامورایی بسته میشود .
  نوگوی گامی (Nuguigami) :کاغذ مخصوصی که برای تمیز کردن شمشیر به کار برده میشود .
  او (O) :بزرگ
  اوداچی (O Dachi) :طول گسترش یافته تاچی
  اوروشی (Oroshi) : شیبی از "ای اوری" به گوشه ای از "مونه"
  ساگیو (Sageo) :بندی که دور سایا بسته شده است . کار این بند این است که سایا را به کمربند محکم کند .
  ساکیهابا (Sakihaba) :عرض در نوک تیغه
  ساکی هابا (Saki Haba) :عرض تیغه در یوکوته
  ساکی کاسانه (Sakikasane) :ضخامت در نوک تیغه
  سامه (Same) :پوست سفره ماهی مورد استفاده برای پوشش تسوکا (دسته شمشیر)
  سامه گاوا (Samegawa) :پوست سفره ماهی که به دسته شمشیر پیچیده شده است .
  سایا (Saya) :غلاف شمشیر
  سایا گوچی (Sayaguchi) :دهانه غلاف (کوی گوچی)
  سپپا (Seppa) :واشرهای بیضی شکلی که بین تسوکا و تسوبا ، تسوبا و هاباکی قرار دارد .
  شاکو (Shaku) :واحد اندازه گیری ژاپنی ، در حدود یک فوت
  شینای (Shinai) :شمشیری از جنس بامبو که در سبک کندو مورد استفاده قرار میگیرد .
  شینکن (Shinken) :شمشیر واقعی
  شینوگی (Shinogi) :خط مرزی بین لبه و پشت تیغه
  شینوگی جی (Shinogiji) :سطحی از شمشیر که بین مونه و شینوگی قرار دارد .
  شیراسایا (Shirasaya) :غلاف با چوبی ساده
  شوتو (Shōtō) :واکیزاشی چوبی تمرینی
  سوری (Sori) :انحنای شمشیر ، خمیدگی شمشیر
  سوبوریتو (Suburitō) :شمشیرهای چوبی سنگین
  سون (Sun) :واحد اندازه گیری ژاپنی ، حدودا 12/1 اینچ
  سوسوداکه (Susudake) :چاشنی بامبو دودی که برای ساخت پین دسته شمشیر استفاده میشود .
  تاچی (Tachi) :شمشیر بلندی که در هنگام بستن به کمر تیغه ی آن رو به پایین است .
  تامه شیگیری (Tameshigiri) :تست برش
  تانتو (Tantō) :خنجر و یا چاقو با طول تیغه ایی کمتر از 12 اینچ
  تاتامی (Tatami) :زیرانداز حصیری سنتی ژاپنی
  تاتامی اوموته (Tatami Omote) :نوعی پوشش حصیری که جایگزین تاتامی در اجرای تامشی گیری شده است .
  توشین (Tōshin) :کل شمشیر
  تسوبا (Tsuba) :محافظ دست ها که بین دسته شمشیر و تیغه شمشیر قرار دارد .
  تسوکا (Tsuka) :دسته شمشیر
  تسوکا ایتو (Tsukaito) :پوشش یا نوار دسته شمشیر (که از جنس ابریشم یا کتان میباشد) .
  تسوکا ماکی (Tsukamaki) :پوشش بر روی دسته شمشیر ، معمولا ابریشم .
  اوچیکو (Uchiko) :پودر سفیدی که برای تمیز کردن تیغه ی شمشیر مورد استفاده قرار میگیرد .
  اودنوکیانا (Udenukiana) :دو سوراخ روی تسوبا (گارد محافظ دستها) که ساگیو ممکن است از این دو سوراخ عبور کند .
  واکیزاشی (Wakizashi) :شمشیر کوتاه (طول تیغه بین 12 و 24 اینچ)
  یاسوری می (Yasurimei) :علائم سوهان کاری شده مشخص روی ناکاگو (قسمت دسته تیغه)
  یوکوته (Yokote) :خطی در زاویه 90 درجه نسبت به لبه شمشیر ، این خط مقدار کیساکی را نشان میدهد .


  بخش شمشیرها و سلاح های ژاپنی

  بو (Bō) :چوب ، چماق ، باتون ، یک چوب 6 فوتی
  بو شوریکن (Bō Shuriken) : نوعی میخ پرتابی که البته از میخ بزرگتر و نوکی بسیار تیز دارد .
  بوکن (Bokken) :شمشیر چوبی تمرینی
  بوکوتو (Bokutō) :شمشیر چوبی تمرینیچ
  چوکوتو (Chokutō) :شمشیری صاف و خیلی قدیمی که تنها یک لبه داشت (بعضی مواقع قسمتی از شمشیر دو لبه بود)
  دایشو (Daishō) :یک اصلاح سنتی که برای یک جفت از شمشیرهای بلند و کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد .
  دایتو (Daitō) :شمشیری که بیش از 2 فوت بلندی داشته باشد .
  دونکی (Donki) :سلاحی بدون نوک و با لبه ی ضخیم
  دوتانکی (Dōtanuki) :شمشیر نبرد که شبیه به یک کاتانا با تیغه بسیار ضخیم است .
  گونتو (Guntō) :شمشیر ارتش یا نظامی
  هیرا شوریکن (Hira Shuriken) :تیغه های مسطح پرتاب شونده ,که معمولا به شکل ستاره هستند.
  ای آی تو (Iaitō) :نوعی شمشیر تمرینی که تیز نیست !
  کاما (Kama) :سلاحی به شکل داس
  کاما یاری (Kamayari) :تیغه ی نیزه ایی که یک یا دو تیغه ی منحنی شکل در کنار تیغه اصلی وجود دارد .
  کاتانا (Katana) :شمشیری که به اوبی بسته میشود ، لبه ی برش دهنده رو به بالا
  کن (Ken) :شمشیر ، معمولا اشاره به شمشیر دو لبه دارد .
  کوداچی (Kodachi) :شمشیر کوتاه
  کوساری کاما (Kusarigama) :سلاحی متشکل از زنجیر و داس
  کیوکتسو شوکه (Kyoketsu Shoge) :سلاحی متشکل از خنجری قلاب شکل ، یک طناب بلند و یک حلقه وزن دار
  کیوکتسوشوکه (Kyoketsushoge) :سلاحی که از زنجیر و داسی در ابتدای زنجیر و یک حلقه در انتهای زنجیر تشکیل شده است .
  کیوکی (Kyōki) :سلاح های خطرناک
  ماکی بیشی (Makibishi) :سلاحی به عنوان تله پا ، یک سلاح کوچک و دارای چند وجه بسیار تیز که برای کندکردن پیشروی پیاده نظام و سوارکاران مورد استفاده قرار میگیرد.
  مانریکی گوساری (Manrikigusari) :سلاح زنجیر و وزنه دار نینجا
  مانتو (Mantō) :یک نوع سلاح نینجایی با قابلیت تغییر شکل که در حالت معمولی به عنوان یک جفت قیچی باغبانی است
  ناگاماکی (Nagamaki) :یک شمشیر بلند با 2 الی 4 فوت طول تیغه و دارای دسته ایی هم اندازه با طول تیغه.
  ناگیناتا (Naginata) :یک نو سلاح بلند که یک تیغه با طول 30 الی 40 سانتی متری دارد و طول دسته این سلاح به 120 تا 240 سانتی متر میرسد .
  نیهون تو (Nihontō) :شمشیر ژاپنی
  نوداچی (Nodachi) :تاچی بسیار بلند که پشت یک سامورایی بسته میشد .
  او - داچی (O-dachi) :طول گسترش یافته تاچی
  سای (Sai) :سلاحی کوتاه و سه شاخه ، که طول دو شاخه ی کناری کوتاه تر از شاخه ی وسطی است  (نوعی سلاح اوکیناوایی)
  سو (So) :نیزه ژاپنی
  ساسوماتا (Sasumata) :سلاح بلندی که ابتدای آن یک دو شاخه وجود دارد ، از این سلاح برای گرفتن جنایتکاران استفاده میشد .
  شیکومیزوء (Shikomizue) :شمشیری به عصا یا یک تکه چوب
  شینای (Shinai) :شمشیری از جنس بامبو که در سبک کندو مورد استفاده قرار میگیرد .
  شینکن (Shinken) :شمشیر واقعی
  شوتو (Shōtō) :واکیزاشی چوبی تمرینی
  تاچی (Tachi) :شمشیر بلندی که لبه ی برش دهنده ی آن در هنگام بستن به کمر رو به پایین است.
  واکیزاشی (Wakizashi) :شمشیر کوتاه (طول تیغه بین 12 الی 24 اینچ)
  یاری (Yari) :به تیغه نیزه ژاپنی ، یاری گفته میشود .
  یومی (Yumi) :کمان به سبک ژاپنی (برای پرتاب تیرها)


  بخش های مختلف یونیفرم

  هاکاما (Hakama) :دامن یا شلواری با چین های مجزا و تقسیم شده
  هااوری (Haori) :کت بالایی
  هرا (Hera) :نوار داخلی پشت هاکاما
  هیمو (Himo) :بند ، نوار
  کامون (Kamon) :نشان خانوادگی یا آرم خانوادگی
  کیکوگی (Keikogi) :قسمت بالایی لباس تمرین
  کوشی ایتا (Koshiita) :صفحه پشتی هاکاما
  مون (Mon) :نشان خانوادگی یا آرم خانوادگی
  مون تسوکی (Montsuki) :بالای کیمونوی رسمی با مون (نشان خانوادگی)
  اوبی (Obi) :کمربند
  تابی (Tabi) :جوراب پا ، که قسمت شصت پا از دیگر انگشتان پا جدا میباشد .
  زوری (Zori) :صندل های ژاپنی


  شماره ها به زبان ژاپنی

  ایچی (Ichi) :یک
  نی (Ni) :دو
  سان (San) :سه
  یون / شی (Yon/Shi) :چهار
  گو (Go) :پنج
  روکو (Roku) :شش
  نانا / شیچی (Nana/Shichi) :هفت
  هاچی (Hachi) :هشت
  کو / کیو (Ku/Kyuu) :نه
  جو (Juu) :ده

  اصطلاحات مفید

  دو ایتاشیماشیته (Dō Itashimashite) :خوش آمدید
  دومو (Dōmo) :تشکر ها (غیر رسمی)
  دومو آریگاتو (Dōmo Arigatō) :با تشکر از شما (رسمی)
  دومو آریگاتو گوذای ماشیته (Dōmo Arigatō Gozaimashite) :از شما بابت آنچه که انجام داده اید بسیار سپاسگذارم .
  دومو آریگاتو گوذای ماسو (Dōmo Arigatō Gozaimasu) :از شما بسیار سپاسگذارم .
  دوزو (Dozo) :لطفا (جلو بروید)
  گومن (Gomen) :مرا ببخش ، از من درگذر
  گومن ناسای (Gomen Nasai) :متاسف بودن
  گومن ناسای (Gomen Nasai) :ببخشید (معذرت خواهی)
  های (Hai) :قبول کردن
  لی (Iie) :نه
  کونبانوا (Konbanwa) :عصر به خیر
  کوننیچیوا (Konnichiwa) :بعد از ظهری خوب
  اوهایو گوذای ماسو (Ohayō Gozaimasu) :صبح بخیر
  سایونارا (Sayōnara) :خداحافظی کردن ، خدانگهدار
  سومی ماسن (Sumimasen) :ببخشید ، معذرت میخواهم
  واکاری ماسن (Wakarimasen) :من درک نمیکنم ، من متوجه نمیشوم.
  واکاری ماسو (Wakarimasu) :من درک میکنم ، من متوجه میشوم.  اصطلاحات کلاس و مسابقات

  آکا (Aka) :قرمز
  آکای نوکاچی (Akai No Kachi) :قرمز برنده
  باتتو (Battō) :بیرون کشیدن شمشیر
  چیبوری (Chiburi) :عمل پاک کردن خون از روی تیغه
  دامه (Dame) :انجام ندهید ، بد ، دوست ندارم
  فوری کابوری (Furikaburu) :بالا بردن شمشیر به منظور برش دادن
  گان باتته (Ganbatte) :صبر ، استقامت ، شانس خوب
  های (Hai) :بسیار خب ، تصویب کردن
  هاجیمه (Hajime) :شروع کردن ، آغاز کردن
  هانتی (Hantei) :"قضاوت" یا "تصمیم". فرمان داور به قضات که برنده مسابقه را مشخص کنند در مواقعی هیچکدام
  نتیجه نگرفته باشند و یا امتیاز گره خورده باشد .
  هایاکو (Hayaku) :فوری ، چابک ، سریع
  ایای گوشی (Iaigoshi) :حالتی که رو سینه پاها نشسته باشیم و گام رو به جلو پای راست ما است و گام مایل به عقب پای چپ ، در این استقرار زانوی پای چپ با زمین برخورد دارد .
  کیوتسوکه (Kiwotsuke) :(زمان آماده باش) توجه !
  کومی تاچی (Kumitachi) :الگوی تمرینی با شمشیر
  نوتو (Nōtō) :بازگشت شمشیر به منظور غلاف کردن
  سانپو (Sanpo) :قدم بردارید ، فرمان حرکت به سمت شروع کاتا
  سایابیکی (Sayabiki) :عقب کشیدن شمشیر ، کنترل سایا ، معمولا عقب کشیدن
  سی زا (Seiza) :"نشستن صحیح" ، حالت دو زانو نشستن
  سنشو ما انی (Senshu Maeni): رقبا ، نزدیک شدن
  شیداچی (Shidachi) :مدافع که باید به حمله واکنش نشان دهد .
  شینپن ری (Shinpan Rei) :تعظیم به کارشناس
  شیرو (Shiro) :سفید
  شیرو نو کاچی (Shiro No Kachi) :سفید برنده
  تاگاینی ری (Tagaini Rei) :تعظیم به یکدیگر
  تاته هیزا (Tatehiza) :این استقرار شبیه به چهار زانو نشستن است با این تفاوت که لبه ی داخلی کف پای راست به ساق پای چپ چسبیده است و زانوی پای راست از زمین فاصله دارد .
  اوچیداچی (Uchidachi) :مهاجم که حمله را آغاز میکند .
  یامه (Yame) :پایان ، ایست ، توقف ، مانع شدن  استقرار های اصلی و رایج


  چو- دان نو کامائه (Chu-dan No Kamae) :چودان نو کامائه یک گارد متوسط است ، که نقطه ایی از سطح شمشیر با گلو یکسان است . سلاح رو به جلو قرار دارد و بازو ها اندکی خم هستند . این رایجترین کامائه (استقرار) است .

  گدان نو کامائه (Gedan No Kamae) :نوعی استقرار که شمشیر رو به روی حرف قرار دارد ولی نوک تیغه شمشیر در پایین ترین نقطه قرار دارد (نزدیک ساق پا) .

  هاسسو نو کامائه (Hassō No Kamae) :دست راست کمی بالاتر از شانه سمت راست قرار دارد و با دهان یک مشت فاصله دارد ، دست چپ کاملا افقی و بدون زاویه است ، نوک تیغه شمشیر رو به عقب و زاویه شمشیر 45 درجه است .
  هیداری جودان نو کامائه (Hidari Jōdan No Kamae) : گارد بالای سر ، پای چپ جلو ، شمشیر در زاویه 45 درجه ، دست چپ یک مشت با پیشانی فاصله دارد . دست چپ بالای چشم چپ ، همچنین شمشیر باید در حالتی قرار داشته باشد که نوک آن بین سمت راست و عقب قرار داشته باشد .

  جودان نو کامائه (Jōdan No Kamae) : دست راست و دست چپ در این گارد بالای سر قرار دارند . نوک شمشیر دقیقا رو به عقب است و شمشیر در زاویه 45 درجه قرار دارد . کاشیرا باید تا لبه دید محیطی بالا بیاید (یعنی بالاتر از چشم ها) .

  کامائه توکو (Kamae Toku) :پایین آوردن شمشیر و در موقعیتی خنثی قرار دادن برای شروع کاتا یا مبارزه .

  میگی جودان نو کامائه (Migi Jōdan No Kamae) : گارد بالای سر ، پای راست جلو ، شمشیر در زاویه 45 درجه ، دست چپ یک مشت از پیشانی فاصله دارد .

  سیگان نو کامائه (Seigan No Kamae) :نام دیگر چودان نو کامائه است .
  واکی کامائه (Waki Kamae) :استقرار گارد پنهان . به طوری استقرار یافتن که پهلوی بدن به سمت حریف قرار داشته باشد و شمشیر در حالت افقی کنار ران پاها قرار دارد و نوک تیغه در این استقرار حتما باید از دید دشمن پنهان باشد .


  برش ها

  چو –دان (Chu-dan) :برش عمودی میانه که با کیساکی و حتی گلو خاتمه یابد .
  دوگیری (Dōgiri) :برش به صورت افقی به تنه (با شمشیر)
  گدان (Gedan) :برش عمودی پایین که با کیساکی و حتی با زانو خاتمه یابد .
  گیاکو کسا (Gyaku Kesa) :برش مورب معکوس (رو به بالا)
  هیداری ایچی مونجی (Hidari Ichimonji) :برش افقی به سمت چپ
  هیداری کسا (Hidari Kesa) :برش مورب رو به پایین و به سمت چپ
  هیداری مایوکو گیری (Hidari Mayoko Giri) :برش افقی به سمت چپ
  جدان (Jōdan) :برش عمودی بالا که با دست راست و حتی شانه خاتمه یابد .
  کاتاته تسوکی (Katate Tsuki) :فرو کردن شمشیر با یک دست
  کاتاته اوچی (Katate Uchi) :برش دادن با یک دست
  کساگیری (Kesa Giri) :برش مورب رو به پایین
  کیری آگه (Kiri Age) :برش به سمت بالا
  کیری اوروشی (Kirioroshi) :برش عمودی ، برش رو به جلو
  میگی ایچی مونجی (Migi ichimonji) :برش افقی به سمت راست
  میگی کسا (Migi Kesa) :برش مورب رو به پایین و به سمت راست
  میگی مایوکو گیری (Migi mayoko giri) :برش افقی به سمت راست
  موروته تسوکی (Morote tsuki) :فرو کردن شمشیر با دو دست
  موروته اوچی (Morote Uchi) :برش دادن با دو دست
  نوکی تسوکه (Nukitsuke) :برشی که در هنگام بیرون کشیدن شمشیر انجام میشود .
  نوکی اوچی (Nukiuchi) :بیرون کشیدن شمشیر و در عین حال حمله کردن و ضربه زدن
  سوی هی (Suihei) :برش افقی - پس از برش به سمت راست برشی معکوس به سمت چپ انجام میشود.
  تسوکی (Tsuki) :فرو کردن شمشیر ، رخنه کردن
  یوکو من اوچی (Yokomenuchi) :برش کنار سر


  ابتکار عمل و پیشقدمی کردن


  آتو نو سن (Ato No Sen) :ابتکار عمل پس از حمله
  گو نو سن (Go No Sen) :واکنشی ابتکاری - حمله حریف به عنوان یک واکنش به حرکت خویش
  سن نو سن (Sen No Sen) :حمله مانند حمله ایی که حریف انجام میدهد اما او زودتر حمله را انجام میدهد . حمله بین تصمیم گیری حریف برای حمله و حرکت خود .
  سن سن نو سن (Sen Sen No Sen) :پیش بینی حمله
  تای نو سن (Tai No Sen) :ابتکار عمل پس از حمله


  شرح کاتاهای گوناگون

  چوکوذن نو تکی (Chokuzen No Teki) :دشمنان فقط در جلو
  گیاکو کساگیری (Gyaku Kesa Giri) :کشتن یک نفر با یک برش مورب معکوس (رو به بالا)
  گیاکوته تسوکی (Gyakute Tsuki) :فرو بردن شمشیر به طور غیرمنتظره
  هیداری کساگیری (Hidari Kesagiri) :کشتن یک نفر با یک برش مورب رو به پایین به سمت چپ
  هیداری میگی مائه نو تکی (Hidari Migi Mae No Teki) :دشمنان در سمت چپ و راست
  هیداری نو تکی (Hidari No Teki) :دشمن در سمت چپ
  ایتتو دودان (Ittō Dodan) :یک ضربه تمام کننده
  کاتاته هیداری شو کساگیری (Katate Hidari Shō Kesa Giri) :با یک دست برش کوتاه مورب رو به پایین به سمت چپ انجام دادن
  کاتاته تسوکی (Katate Tsuki) :فرو کردن شمشیر با یم دست
  کیوتسوکه (Kiwotsuke) :زمان آماده باش (توجه) !
  مائه اوشیرو نو تکی (Mae Ushiro No Teki) :دشمنان در جلو و عقب
  ماموکا گیری  (Mamuka Giri) :کشتن حریف مستقیم رو به جلو
  مائه نو تکی (Mea No Teki) :دشمن در جلو
  میگی هیداری مائه نو تکی (Migi Hidari Mae No Teki) :دشمنان در سمت راست ، چپ و جلو
  میگی کساگیری (Migi Kesagiri) :کشتن یک نفر با یک برش مورب رو به پایین به سمت راست
  میگی نو تکی (Migi No Teki) :دشمن در سمت راست
  موروته هیداری کساگیری (Morote Hidari Kesagiri) :کشتن یک نفر با یک برش مورب رو به پایین به سمت چپ با استفاده از دو دست .
  موروته میگی کساگیری (Morote Migi Kesagiri) :کشتن یک نفر با یک برش مورب رو به پایین به سمت راست با استفاده از دو دست .
  موروته تسوکی (Morote Tsuki) :فرو کردن شمشیر با دو دست
  نوکی اوچی (Nukiuchi) :بیرون کشیدن شمشیر و در عین حال حمله کردن و ضربه زدن
  شومن موروته ماموکا گیری (Shōmen Morote Mamuka Giri) :فقط کشتن حریف جلویی با برش دادن با دو دست
  شومن نو تکی (Shōmen No Teki) :دشمنان در جلو
  سوی هی گیری (Suihei Giri) :کشتن یک نفر با یک برش افقی
  تا تسو نو تکی (Ta tsu No Teki) :تعداد زیادی از دشمنان
  ا وکه ناگاشیته موروته میگی کساگیری (Uke Nagashite Morote Migi Kesagiri) :دفاع و کشتن یک نفر با برشی مورب رو به پایین به سمت چپ با استفاده از دو دست .
  اوشیرو مائه نو تکی (Ushiro Mae No Teki) :دشمنان در پشت و جلو
  اوشیرو نو تکی (Ushiro No Teki) :دشمن در پشت
  ذنگوسایو نو تکی (Zengosayu No Teki) :دشمنان در تمام جهات
   

   
  (هفت هنر اصلی کاتوری شینتو ریو)

  1 – کن جوتسو: تکنیک های مبارزه با شمشیر

  Omote no tachi: تکنیک های پایه
  1 -  Itsutsu no tachi (تکنیکهای پنج تایی شمشیر)
  2 -  Nanatsu no tachi (تکنیکهای هفت تایی شمشیر)
  3 -  Kasumi no tachi (مجموعه تکنیک های راز آلود شمشیر)
  4 -  Hakka no tachi (تکنیکهای هشت تایی شمشیر)

  Gogyo no tachi: تکنیک های پیشرفته
  1 -  Mitsu no tachi (تکنیکهای سه تایی شمشیر)
  2 -  Yotsu no tachi (تکنیکهای چهار تایی شمشیر)
  3 -  In no tachi (تکنیک شمشیر در سایه)
  4 -  Sha no tachi (تکنیک شمشیر پرتابی)
  5 -  Hotsu no tachi (تکنیک شمشیر هجومی)

  Gokui hichijo no tachi:هفت تکنیک مخفی
  1 -  Toyama no tachi (شمشیر در کوه دوردست)
  2 -  Kataname no tachi (بر روی لبه تیز شمشیر)
  3 -  Agenami no tachi (همانند امواج می آیند)  2 - بوجوتسو: تکنیک های مبارزه با چوب

  Omote no bo: تکنیک های پایه
  1 -  Seriai no bo (ترساندن حریف از دور)
  2 -  Sune hishige no bo (حمله به زانوهای حریف)
  3 -  Sayu no bo (حمله به سمت چپ و راست حریف)
  4 -  Kazahazushi no bo (حمله به سرحریف)
  5 -  Hane tsurube no bo (کشاندن حریف به چاه)
  6-  Tachiname no bo (مانند امواج به حریف ضربه زدن)

  Gokui no bo: تکنیک های سرّی و پنهانی
  1 -  Gedan kamae no bo (قرار گرفتن در موقعیت پایین حریف)
  2 -  Kasumi gakari no bo (بردن حریف در مه)
  3 -  Denko kamae no bo (موقعیت رعد و برق ساختن)
  4 -  In kamae no bo (حریف را در موقعیت سایه انداختن)
  5 -  Hikizue kamae no bo (ایجاد موقعیت چوب کشیده)
  6 -  Ritsu jo kamae no bo (بالای حریف در موقعیت مستقیم ایستادن)  3 – ناگیناتا جوتسو: تکنیک های مبارزه با ناگیناتا

  Omote no naginata: تکنیک های پایه
  1 -  Itsutsu no naginata (پنج روش برای ناگیناتا)
  2 -  Nanatsu no naginata (هفت روش برای ناگیناتا)
  3 -  Kasumi no naginata (ناگیناتا در غبار مه)
  4 -  Hakka no naginata (هشت روش برای ناگیناتا)

  Gokui hichijo no naginata: هفت تکنیک سرّی و پنهانی
  1 -  Embi no naginata (تکنیک پرواز پرستو)
  2 -  Tombo no naginata (تکنیک پرواز سنجاقک)
  3 -  Yoko no naginata (تکنیک اژدها و ببر)  4 – ای آی جوتسو: طراحی و نقشه کشی شمشیر و ضربه زدن

  Iai goshi: تکنیک های در حالت چمباتمه بر روی زانوی چپ
  1 -  Kusanagi no ken (تکنیک برش چمن شمشیر)
  2 -  Nuki tsuki no ken (پریدن و بیرون کشیدن شمشیر)
  3 -  Nuki uchi no ken (بیرون کشیدن و ضربه زدن شمشیر)
  4 -  U-ken (ضربه زدن به سمت راست)
  5 -  Sa-ken (ضربه زدن به سمت چپ)
  6 -  Happo-ken (تکنیک های هشت تایی شمشیر)

  Tachi iai: تکنیک های در حالت ایستاده و یا در حالت راه رفتن
  1 -  Yukiai gyaku nuki no tachi (قدم به عقب برای فاصله و ضربه زدن به جلو)
  2 -  Zengo chidori no tachi (تکنیک مارپیچ شمشیر در پشت و جلو )
  3 -  Yukiai migi chidori no tachi (تکنیک مارپیچ شمشیر به سمت راست و جلو)
  4 -  Gyaku nuki no tachi (تکنیک معکوس کشیدن شمشیر)
  5 -  Nuki uchi no tachi (طراحی و ضربه زدن)

  Gokui no iaijutsu: تکنیک های سرّی و پنهانی
  1 -  Kumo giri ken (برش ابری)
  2 -  Hangetsu no ken (شمشیر نیمه ماه)
  3 -  Mui ichi no ken (تنها یک شمشیر)
  4 -  Nu ni no ken (دو شمشیر دیگر)
  5 -  Seigan no tachi (هدف شمشیر بسوی چشمان باز)  5 – ریو تو: تکنیک های مبارزه با دو شمشیر

  1 -  Eigetsu no tachi (ماه درخشان جاودانگی)
  2 -  Suigetsu no tachi (شمشیر خورشید در هم پیچیده)
  3 -  Isonami no tachi (شمشیر از بالای امواج)
  4 -  Murakomo no tachi (شمشیر در ابرها)  6 – کوداچی جوتسو: اسرار شمشیر کوتاه
  1 -  Seigan no kodachi (نوک شمشیر کوتاه در چشم باز )
  2 -  Suigetsu no kodachi (شمشیر کوتاه خورشید درهم پیچیده)
  3 -  Hangetsu no kodachi (شمشیر کوتاه نیمه ماه)  7 – سو جوتسو: تکنیک های مبارزه با نیزه
  1 -  Hiryû no yari (تکنیک نیزه سنجاقک)
  2 -  Kyoryû no yari (نیزه خروج اژدها)
  3 -  Tsuki do me no yari (فرو کردن و مسدود کردن نیزه)
  4 -  Agea no yari (نیزه را مانند پیکان در هوا رها کردن)
  5 -  Denko no yari (برق ناگهانی رعد و برق نیزه)
  6 -  Yoru no yari (نیزه همانند پیکان در شب)

   

   
  معبد بزرگ تنشین شودن کاتوری شینتو ریو یکی از مدارس سنتی و بسیار قدیمی ژاپن است که نزدیک به 800 سال قدمت دارد، این معبد قدیمی علاوه بر آموزش هنر رزمی کاتوری شینتو ریو خواستگاه بسیاری از مردم ژاپن است که برای دعا و نیایش به این مکان مقدس آمده و طبق آداب و رسوم قدیمی خود برای خود، خانواده، و درگذشتگان دعا می کنند. هنر رزمی کاتوری شینتو ریو که توسط چوی سای ایای سو بنیانگذاری شده است در حال حاضر توسط استاد اعظم کاتوری شینتو ریو ریسوکه اوتاکه بزرگ رهبری می شود. از آنجایی که ایشان بر اثر کهولت سن این روزها کمتر در کاتوری حضور دارند لذا پسر ارشد ایشان نوبوتوشی اوتاکه سن سی مسئولیت کاتوری را به عهده دارند ولی اجرای مراسم سوگند خون را خود اوتاکه سن سی بزرگ انجام می دهند.
  اعضای رسمی آکادمی کن جوتسو ایران پس از گذراندن دوره های ویژه آکادمی و همچنین تخصص و تبحر در کیهون ها و کاتاهای کن جوتسو بوشی کان می توانند شروع به آموزه های کاتوری شینتو ریو نمایند که شامل هفت هنر جنگی سنتی ژاپنی می باشد. 

  katori shinto ryu kamae

   

  شرایط عضویت در آکادمی کن جوتسو ایران (بوشی کان):

  1 - یک قطعه عکس پرسنلی
  2 - دریافت کارت آکادمی کن جوتسو ایران
  3 - شهریه ماهیانه 30 هزار تومان - سالیانه 360 هزار تومان
  اعضای آکادمی که در شهرستان هستند باید شهریه خود را به صورت سالانه پرداخت کنند،
  فقط اعضایی که هر جلسه در آکادمی حضور دارند می توانند ماهانه پرداخت کنند.

  شماره حساب :     3436817913
  شماره کارت:         9653  8961  3379  6104
  بانک ملت - آقای محمود اشرفی

  پس از واریز شهریه شماره پیگیری واریز را به شماره همراه 09126954678 اس ام اس نمائید.
   

       لطفا" برای ورود به فروشگاه  کن جوتسو بر روی لوگوی زیر کلیک کنید:                            

                           

   

  ارسال نظرات
  ۱ نظــــــر منتشره: ۱
  استاد محمود اشرفی
  استاد محمود اشرفی
  بنیانگذار و نماینده رسمی سبک کن جوتسو در ایران

تقویم ورزشی
دنیای رزمی در یک نگاه
بدنسازی
اخبار دنیای بدنسازی فیتنس و بدنسازی مکمل های بدنسازی
فروشگاه اینترنتی سایت هنرهای رزمی