Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی


 • رئیس سبک وینگ چون اینترنشنال در ایران

  سی فو محسن باسو

  متولد 1355 در شهر اصفهان و کارشناس حسابداری می باشد.او هنر های رزمی را از سال1368 با کاراته - توآ - کونگ فو شائولین - ووشو - بوکس و کالی اسکریما شروع نمودند.

  ایشان ازسال 1374باسیستم وینگ چون آشناشده وازهمان سالهاتمرینات خودرابصورت جدی آغازکردند.سپس ازسال1376مسئولیت تدریس این سبک اصیل وسنتی راعهده داربوده اندومتعهدشده تاخودراوقف وینگ چون کند.ازآنجایکهسیستم وینگ چون دارای رموزخاص خودمی باشدویادگیری آنهانیازبه تمرین،مطالعه وتحقیق داردسی فوباسوارتباطخودرابا مطرح ترین اساتیدجهان آغازنمودند

  از جمله آن اساتید سی کنگ چوتز ( Chow Tze ) و سی کنگ دونالد مک( Donald Mak ) ، ساموئل کوک ، جیم فونگ ،  ویلیام چونگ ،سام لائو،کلیو آئو ینگ و وان کام لئونگ و....سی فو باسو برای شناخت بیشتر و بهتراز وینگ چون به کشور هنگ کنگ سفرکرده تا از نزدیک با اساتید وینگ چون ملاقات نماید. باوجودیکهتعدادبسیارزیادی استادوینگ چون درهنگ کنگ وجوددارند،پیداکردن یک استادخوب باتوجه به مهارت درکونگفووهمچنین صداقت وی،کارآسانی نیست.درنتیجه ایشان به ملاقات چندی از این اساتید رفته و با نحوه تمرینات وآموزشهای آنها آشنا شدند. اما از بین آنها سی کنگ دونالد مک شخصیتی بسیار خاص و متفاوت نسبت به دیگر اساتیدداشتند ،تلاش اودرنحوه آموزش،تکنیک های اصلی ارائه شده توسط استادبزرگ ایپ من بودوهدف ایشان آموزش اینتکنیکها،بدون هیچ گونه کم وکاست می باشد ، ایشان وینگ چون رابه خاطرپول آموزش نمی دهند،سی کنگ تنهابرایگسترش وینگ چون ونگهداری رشدشجره خانوادگی وینگ چون ایپ من تدریس می کنند،به همین دلیل سیفوباسوبیشترین زمان تمرینی خودراصرف آموزش ویادگیری این سبک اصیل درکنارسی کنگ دونالد مک وسی کنگچوتزقراردادند.

  ایشان هم اکنون رئیس ومسئول تدریس این سبک اصیل ،درایران می باشند

  برای مطالعه تاریخچه و آشنایی بیشتر با سبک وینگ چون اینترنشنال بر تصویر زیر کلیک کنید:

  ارسال نظرات
  ۲ نظــــــر منتشره: ۱
  وینگ چون اینترنشنال
  وینگ چون اینترنشنال
  هنر وینگ چون روزبه روزدرجهت تبدیل به یک نام آشناقدم برمی دارد بیشتررزمی کاران شهرت وینگ چون
  استاد مجید حنائی
  استاد مجید حنائی
  بنیانگذار سبک شیدوکان در ایران
  استاد عباس زندی
  استاد عباس زندی
  رئیس سبک اسپرت کیک بوکسینگ در ایران
  استاد شهرام رستمی برتیانی
  استاد شهرام رستمی برتیانی
  بنیانگذار و رئیس سبک هونگ فایی وینگ چون در ایران
  استاد جهانگیر سلیمانی
  استاد جهانگیر سلیمانی
  بنیانگذار و رئیس سبک کیک لایت کیک بوکسینگ در ایران

تقویم ورزشی
دنیای رزمی در یک نگاه
بدنسازی
اخبار دنیای بدنسازی فیتنس و بدنسازی مکمل های بدنسازی
فروشگاه اینترنتی سایت هنرهای رزمی