• برای آشنایی و مطالعه تاریخچه سبک سی شسن کیوکوشین جهانی بر تصویر زیر کلیک کنید:

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  استاد محسن باسو
  استاد محسن باسو
  رئیس سبک وینگ چون اینترنشنال در ایران
  استاد مجید حنائی
  استاد مجید حنائی
  بنیانگذار سبک شیدوکان در ایران
  استاد عباس زندی
  استاد عباس زندی
  رئیس سبک اسپرت کیک بوکسینگ در ایران
 • www.ikf.ir