پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
عناوین ویژه
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۳۱ مرداد ۱۳۹۶, ساعت ۰۲:۱۵
 • اصطلاحات ووشو
  چینی____ فارسی

  شیفو         ___استاد سبک
  سی چوا     ___هنرجو
  سای هینگ ___هنرجو ارشد
  سای دای_ ___ارشد کلاس
  سی کانگ____استاد بزرگ سبک
  جون بو        __حالت اماده(خبر دار)
  چن نای     ___نشستن به حالت چهار زانو
  ساندا      ____مبارزات ازاد ووشو
  تالو           ___فرم های ووشو
  کای شی  ___شروع
  تینگ        ___پایان
  یو          ____راست
  شو        ____چپ
  ین          ___سیاه
  یانگ       ___سفید


  ضربات با دست

  چائو چوان  ____ ضربه مش از کنار پهلو به بالا
  چونگ چوا  ____ ضربه مشت مستقیم به جلو
  پی چوان  _____ ضربه مشت دورانی از بالا به پایین با تیغ دست دست مشت شده
  زا چوان   ______ضربه با پشت دست
  توئی جانگ ____ ضربه فشاری با کف دست
  پن جو  _______ ضربه آرنج
  چوان ژانگ_____ ضربه با تیغه دست


  استقرار ها

  مابو            —- نشست پا اسبی
  گونگ بو       —- ایستادن متمایل به جلو
  شی بو        —- ایستادن پا گربه ای
  تی چی       —- استقرار زانو بلند
  پو بو            —- نشست اسبی روی یک پا
  چی یه بو     —- ایستادن پا ضربدری
  خندن بو       —- حالتی از گونگ بو که پا ها موازی است
  های بو        —- نشست سر پنجه ای پا
  دولی بو-توما  —- ایستادن زانو بالا
  دن دیه بو     —- استقرار پروانه ای زانو یک پا روی زمین


  ضربات پا

  تن تونه           ___ ضربات پاشنه پا به جلو
  پی جی یائو     ___ ضربه با روی پا
  تن کونگ تونه   ___ حرکات پرشی
  سمبلی توئه  ____پریدن چرخشی
  شوانزی        ____پرش پروانه ای
  پین هنگ        ___ضربه با پاشنه پا به عقب
  تن کونگ توئه  ____حرکات پرشی
  وای بای لیون  ____ضربه با کناره پا به سر
  لی هی توئه  ____ضربه پا از خارج به داخل
  سه تی توئه  ____ضربه پا از داخل به خارج


  سلاح ها
  دائو شو         —- شمشیر پهن
  جیان شو       —- شمشیر باریک
  گوئن شو       —-  چوب
  چیانگ شو     —-  نیزه
  نان دائو         —-  شمشیرپهن جنوبی
  نان گوئن        —-  چوب جنوبی
  تایچی جی ین —-  شمشیر باریک تایچی
  گوئن دائو       —-  شمشیر دسته بلند
  سن گوئن      —- نانچیکو  سه چوبه
  جوچی         —-  زنجیر
  شانگ گو      —-  سلاح عصا و حلالی

   
  ارسال نظرات
  ۳ نظــــــر منتشره: ۲