• پایه گذار آیکیدو سنتی در ایران 

   

  برای مطالعه تاریخچه و آشنایی بیشتر با  آیکیدو سنتی بر تصویر زیر کلیک کنید:

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  استاد حسین خاکی
  استاد حسین خاکی
  بنیانگذار سبک دفاع شخصی و سلاحهای سرد و هنرهای فردی در ایران
  استاد سیدمهدی نژند
  استاد سیدمهدی نژند
  بنیانگذار و رئیس سبک جهانی هاپکیدو
  استاد فیروز قهرمانی
  استاد فیروز قهرمانی
  بنیانگذار وو وی تائو
 • www.ikf.ir