پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
عناوین ویژه
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۲ مرداد ۱۳۹۶, ساعت ۲۳:۲۰
 • بنیانگذار و رئیس سبک جهانی هاپکیدو

  با هنر رزمي كونگ فو وكاراته رزمي را شروع نمود ،وتا سالهاي 1358 اين دو ورزش را د ركنار هم تمرين كردند سپس با تكوان دو آشنا شدند وتا سالهاي 1374 در اين رشته رزمي عناوين مختلفي را كسب نمودند . سپس با سفر به كشورهاي آسيائي واروپائي د ررشته هاي مختلف رزمي تجربه بسيار زيادي را كسب كردند وهمچنين سالها د رمسابقات خارجي شركت نمودند كه باز با موفقيت به پايان رسيد .
  استاد نژند د ركشورهاي خارجي با بازي د رمسابقات فول كنتاكت ومسابقات آزاد به صورت حرفه اي آغاز به كار كردند و بعد از سالها به كشور ايران باز گشتند وبا هنر رزمي كوك سول وان وهاپكيدو آشنا شدند بعد از آن توسط استاد خود آقاي ولي نژاد به كشور كره جنوبي اعزام شدند ود رآنجا تحت نظر استاد بزرگ Lee Chang Soo آموزشهاي لازم را دوره ديدند د رآن زمان ايشان مسئول تيم نمايشات هاپكيدو كره بودند به رياست استاد بزرگ Oh Seilem سپس د راولين دوره مسابقات كره جنوبي فدراسيون هنرهاي رزمي نيو فايت شركت كردند وطلاي اين دوره از مسابقات را نصيب خود نمودند .د رآن زمان سبك هاپكيدو داراي مسابقات نبود وفقط دفاع شخصي را پيشه مي گرفتند .
  استاد نژند بعداز اينكه از كره جنوبي برگشتند مشاهده كردند سبك هاپكيدوKHF كره مسابقاتي در خود ندارد وتنها وقت خود را در اجراي تكنيك ودفاع شخصي مي گذارند واين بد نبود ولي استاد نژند چون يك مبارزگر بود تنها به فكر مسابقات وقهرماني بودند وبه يك چيز فكر مي كردند فتح قله قهرماني .استاد به كشو رکره مسافرت كردند ود رانجا با شيوه هاي رزمي آشنا شدند وتجربي را كسب كردند وآن را به ايران آوردند .
  از سالهاي 1378 استاد نژند با سفر به كشورهاي تركيه ،روسيه ، باكو، دوبي ، كره جنوبي ، امريكا و... توانست د رسن خود كه سن بازنشتگي د رهنرهاي رزمي ميباشد عناوين قهرماني را دوباره نصيب خود كند. استاد در سن 41 سالگي مدال طلا پيشكسوتان راد رامريكا نصيب خود كرد وبعد از آن در مسابقات جهانی کشور کره جنوبی ددرسازمان المپیک توانست یک طلا ود رمسابقات شمشیر زنی نیز یک برنز دریافت نمایند .
  استاد نژند داراي سرعت پا بسيار بالائي د راجراي تكنيكهاي انفرادي وتركيبي دارد فنون دفاع شخصي استاد نژند د ربيشتر كشورهاي جهان به ياد ماندني بوده وزبان زد تمام مسئولين محترم سبكهاي جهان مي باشد .استادنژند همچنين د راجراي فنون سلاحهاي سرد نيز آشنائي كامل دارد ايشان سالها د رمسابقات دفاع شخصي مقام اول مسابقات را كسب نموده ومي توان گفت استاد د رتمامي فنون رزمي No 1 ))است ،شاگردان ايشان درحد بسيار زيادي ماهر شدند ود رحد وتوان استاد پيش مي روند ود ربعضي ازحركتها با استاد همگام هستند واين نشانه مهارت وتجربه استا د نژند مي باشد .
  همچنين تني از شاگردان استاد د رايران نماينده سبكهاي كره اي شده اند ود رحال آموزش به ديگران هستند .كمتر كسي است كه د رايران هاپكيدو را تحت نظر ايشان كار نكرده واين از برتريهاي اين استاد بزرگ است.

  برای مطالعه تاریخچه و آشنایی بیشتر با سبک توتال هاپکیدو G.H.F بر تصویر زیر کلیک کنید:

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰