•  

  www.ikf.ir

   

   

 • تاریخچه سبک جهانی
  ورزش رزمی هوجون موسول توسط استاد بزرگ میونگ جائه اوک درسال 1972 میلادی ابداع شد ورسما باتشکیل فدراسیون بین المللی هوجون موسول{W.H.M.F} درسئول کره جنوبی معرفی شد.استاد بزرگ میونگ جائه اوک متولد 1938میلادی می باشد.او بيش از 50 سال به تحقيق و مطالعۀ هنرهاي رزمي پرداخته است و سبک هوجون موسول را از طريق آموزش هاي گسترده و تحقيق در هنرهاي رزمي جهان ابداع کرده است. لازم است بدانید کره بيش از چهار هزار سال پيش توسط فردي بنام (دان گون) کشف شدکه اکثر مردمانش در آن زمان کشاورز بودند و مشکلات فراواني با حيوانات وحشي داشتند. همچنين وجود بيگانگان که مردمان کره را مي ربودند و غذا‌هايشان را مي دزديدند براي مردم کره دردسرهاي فراواني ايجاد کرده بود. بنابراين مردم کره مجبور شدند يادبگيرند چگونه در برابر خود و کشورشان دفاع کنند.‌

  آنها هنر رزمي را ابداع کردند که در آن عمدتاً از فنون دست استفاده مي شد و ( سوبيوک چيهي) نام داشت. انها همچنين هنر رزمي را بوجود آوردند که در آن بيشتر از فنون پا استفاده مي شد و ( تائه کيون ) نام داشت. مردم کره از سلاح‌هاي کشاورزي خود نيز براي دفاع از خود استفاده مي کردند که ( مو يدو) ناميده مي شد. مردم کره همواره سبک هاي زيادي از رقص ، بازي و ديگر سنت‌ها را در اختيار داشتند و بسياري از رقص‌ها و بازي‌هايشان از حرکات چرخشي بنام ( وون) نشات مي‌گرفت.
  هوجون به معنای( حرکت چرخشي)و موسول به معنای( هنر رزمي) می باشد، سبکي بسيار قوي است که در آن از فنون دست و پاو تکنیک های قفل مفاصل و پرنابی استفاده مي‌شود. فنونی که شامل هوجون موسول مي شوند از هنر رزمي باستاني بنام (دول گائه سول) نشأت گرفته اند.(دول گائه) توسط پادشاهي بنام( تائه جو) در دوران سلسله گوگوريو  کره ابداع شده است( از سال 935 تا 1392 پس از ميلاد مسيح). (سلطان تائه جو) با الهام از...

  نيروي حرکات چرخشي و جنبشي موجود در طبيعت ، اين هنر را طوري ابداع کرد که مردم قلمرواش بتوانند در زمان جنگ از خود دفاع کنند.

  ((بطورکلی هوجون موسول شامل 5 دسته مي باشد))
  (کیو ک کی): تکنیک حمله ای است که شامل فنون حمله با دست، قفل کردن و لگد است
  (تو کی) فن دفاع شخصی است که شامل فنون پرتابی، خفه کردن و قفل کردن است
  (موکی)ابزاری که شامل شمشیرو چوب بلند و کوتاه است
  (هوآل کی) تکنیک تقویتی که تمامی نقاط فشار بدن، فیزیوتراپی، ساختار استخوان و طب سوزنی را آموزش می دهد.
  (نائه کی): تکنیکی که به شما می آموزد چگونه نیروی درونی(کی)، فنون تنفس و کنترل ذهن را گسترش داده و آنها را با صورت های خاص اجرا کنید
  هدف از مطالعه هر نوع هنر رزمي ،‌آموزش ذهن و جسم است. هنگاميکه فردي به مطالعة هنر رزمي مي پردازد،‌ مي تواند بد را از خوب تشخيص دهد و در نتيجه از انجام عمل بد خودداري مي کند. تمامی اينها با داشتن ذهن و جسم قوي و مطمئن ,امکان پذير است. توانايي افراد آسان بدست نمي‌آيد. فنون خود را تمرين کنيد. اين به شما کمک مي کند عملکرد ذهن و جسمتان يکي شود. سخت تلاش کنيد و هر روز به مبارزه‌اي تازه بپردازيد و سعي کنيد حرکت جديدي را ياد بگيريد اين فلسفه شما را قادر مي‌سازد خود را از ترس حوادث غير مترقبه و افراد خطرناک آزاد و رها سازید

   

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
 •