• درجه / رتبه کمربندمشکی دان 6
  سمت مربی رسمی فدراسیون کاراته
  مربی شیتوریو سی شین کای
  ندریس کوبودو
  داور رسمی جوجبیتسو بین المللی
  سابقه قهرمان سنگین وزنه کاراته جهان در سال 2005 ایتالیا
  قهرمان مسابقات آسیایی 2007 هندوستان
  قهرمان مسابقات 2009 لهستان
  تلفن همراه 1930282 0912
  نشانی باشگاهها آیت ا.. سعیدی .شهرک ولیعصر کوی زاهدی .باشگاه شهید رجایی
  روزهای فرد از ساعت 18:00 الی 19:30
  نشانی آیت ا.. سعیدی .شهرک ولیعصر کوی زاهدی .باشگاه شهید رجایی
  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
 • www.ikf.ir