•                                         ذن چیست !؟
  ذن نه مکتب است ,و نه یک فلسفه , بلکه راهی ست برای رها کردن خویش از همه ی نقاب ها و نقش هایی که به اشتباه برای شخصیت واقعی خود در اجتماع به وجود آورده ایم.هدف ذن گشودن یک چشم سوم است, چشم درونی که پوسته ی کلام را شکافته و یگانگی فرد و جهان را نمایان می کند.ذن به ما می آموزد به آن چه جلوی چشمانمان است نگاه کنیم . زیرا آنچه به دنبالش هستیم آشکارا دیده می شود و درست به همین دلیل دیدین آن مشکل است. ذن نمایش درون است نمایان کردن چیزهایی که در زیر ماسک شخصیت پنهان شده است.

  هنگامی که بودا برای اولین بار به روشنی رسید از او سوال شد: آیا شما خدا هستید؟ پاسخ داد: نه
  آیا قدیس هستید؟ پاسخ داد: نه
  پس چه هستید؟ پاسخ داد:من بیدارم


   

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  مدیتیشن چیست !؟
  مدیتیشن چیست !؟
  مدیتیشن چیست؟
  چرا مدیتیشن می کنیم؟
  چرا مدیتیشن می کنیم؟
  چرا مدیتیشن می کنیم؟
  استرس چیست ؟
  استرس چیست ؟
  استرس چیست ؟
 • www.ikf.ir