Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی


 • وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
  وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
  از دیدگاه حقوق ورزش، داوران ورزشی وظایفی دارند که ملزم به رعایت و انجام آن می باشند. در این مقاله به این وظایف اشاره می گردد.
  ورزش و قانون
  ورزش و قانون
  قوانین و حقوق ورزشی ( حقوق ورزشی کیفری و حقوق ورزشی خصوصی ) و منابع و قواعد حقوقی ورزشی
  اهداف حقوق ورزشی
  اهداف حقوق ورزشی
  موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد.
  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰

تقویم ورزشی
دنیای رزمی در یک نگاه
بدنسازی
اخبار دنیای بدنسازی فیتنس و بدنسازی مکمل های بدنسازی
فروشگاه اینترنتی سایت هنرهای رزمی