پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
عناوین ویژه
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۲ مرداد ۱۳۹۶, ساعت ۲۳:۱۹
 • هپاتیت (به انگلیسی: Hepatitis)‏ به معنی التهاب در پارانشیم کبد است و به دلایل مختلفی می‌تواند ایجاد شود که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی مسری نیستند. از عواملی که ایجاد هپاتیت می‌کنند میتوان به افراط در مصرف الکل٬ اثر برخی داروها٬ آلودگی به باکتری و هم‌چنین ویروس اشاره نمود. هپاتیت ویروسی منجر به عفونت کبدی می‌گردد.

  عامل بیماری هپاتیت ویرال(ویروسی) یک ویروس است و در ابتدا می‌تواند مثل یک سرماخوردگی بروز نماید. ولی بیماری مزمن هپاتیت "C" بر عکس سرماخوردگی معمولی به دلیل از کار افتادن کبد و مشکل بودن درمان می‌تواند حیات بیمار را تهدید کند. بیشتر مبتلایان به هپاتیت از نوع C و B علائمی ندارد. برخی از این بیماران علائم سرشتی عفونت ویروسی را نشان می‌دهند از قبیل خستگی، دل درد، درد عضلانی و تهوع و بی اشتهایی، ولی در موارد پیشرفته علائم نارسایی کبدی بروز می‌کند که شامل تورم شکم، اندامها، یرقان و خونریزی‌های گوارشی و ... است www.honarhayerazmi.com

  چرا كبد شما اينقدر مهم است؟

  كبد شما يكي از مهمترين اعضاي بدن است، كبد نقش حياتي در زندگي شما ايفا مي‏كند. وظيفة اوليه كبد تصفيه هر چيزي است كه شما مي‏خوريد. كبد در مراقبت از عفونتها كمك مي‏كند و ميكروبها و ساير مواد سمي را از خون شما خارج كرده و به حفظ سلامت شما كمك مي‏كند. همچنين كبد مسئوليت ذخيره انرژي براي به حركت در آوردن عضلات و كنترل قند خون و تنظيم كلسترول و نيز مسئوليت كنترل چندين هورمون و آنزيم ديگر است.

  هپاتیت ویروسی

  در حال حاضر ۸ نوع ازاین ویروس شناخته شده‌است.

  هپاتیت نوع A
  هپاتیت نوع B
  هپاتیت نوع C
  هپاتیت نوع D (همیشه همراه با نوع B)
  هپاتیت نوع E
  هپاتیت نوع F
  هپاتیت نوع G
  در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد در هیچکدام از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند به همین دلیل می‌شود انتظار ویروس نوع H را نیز داشت. 
  روش‌های انتقال هپاتیت ب و c

  این ویروس عمدتاً از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل می‌شود .
  همچنین روش‌های زیر می‌تواند باعث انتقال این ویروس گردد :
  ارتباط جنسی با افراد آلوده
  استفاده از سوزن‌های آلوده که به عنوان سرنگ استفاده می‌شود، به ویژه در افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی و همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیلهٔ تیز یا سوزن آلوده (مثل خالکوبی غیر بهداشتی)
  استفاده از لوازم شخصی به صورت اشتراکی
  دریافت فرآورده‌های خون و پلاسمای آلوده که در ایران اکثراً در بیماران تالاسمی و هموفیلی دیده می‌شود.
  زخمی شدن پوست بدن در یک بخش آلودهٔ بیمارستانی .
  آزمایش‌ها

  از دیگر نکات مهم در مورد این ویروس این است که به تدریج به کبد آسیب می‌رساند. یک کبد سالم مواد شیمیایی مورد نیاز بدن را می‌سازد و مواد سمی را از خون خارج می‌کند. وقتی شما به این بیماری مبتلا می‌شوید کبد شما ملتهب می‌شود و بافت طبیعی تخریب شده به جای آن بافت فیبری و فرسوده می‌ماند.
  پس از تشخیص پزشک آزمایش کبد انجام می‌گیرد. این کار از طریق آزمایش‌های خون، سونوگرافی و نمونه برداری از کبد کار بسیار آسانی است و از طریق بی حسی موضعی و از طریق یک سوزن نمونه گیری انجام می‌شود و بیمار حداکثر یک روز در بیمارستان بستری می‌شود.سایت هنرهای رزمی
  جلوگیری
  برای جلوگیری از انتشار این ویروس کارهای زیر ضروری به نظر می‌رسد:
  زخم و بریدگی‌های پوست را خودتان پانسمان کنید. در صورت نیاز به کمک برای پانسمان زخم از دستکش استریل استفاده شود .
  در صورتی که به این بیماری مبتلا هستید، خون، پلاسما و اعضای بدن و بافت اهداء نکنید .
  از ریش‌تراش، مسواک، و لوازم آرایشی با لوازم شخصی دیگران به طور مشترک استفاده نکنید.
  به یاد داشته باشید غیر از واکسن نوع B این بیماری، این بیماری واکسن و درمان کامل ندارد. ازاینرو پیشگیری از آلودگی دیگران با عمل به توصیه‌های بهداشتی بر عهدهٔ شماست .

   

                            

  ھﭙﺎﺗﯿﺖ و ورزش

  دو ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :
  ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ورزش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺪام ورزش اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ؟

  اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ در ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺸﺘﯽ ، راﮔﺒﯽ ، ﻓﻮﺗﺒﺎل ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ) ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود . ورزﺷﮑﺎراﻧﯽﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎس ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﺮاش زﺧﻢ و ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎز ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک – ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺸﺘﺮک – ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺮی ھﺎ اب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮی ھﺎی آب ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ . اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ورزش ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﮕﺮ ورزﺷﮑﺎران ( ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ،ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و ورزش ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و آﺑﯽ ) اﺳﺖ . ﺧﺼﻮﺻًﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ورزﺷﮑﺎران ﻣﺮطﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رطﻮﺑﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮐﺜﺮورزﺷﮕﺎھﮫﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل در ورزش ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎس ھﻤﭽﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺮض ، در ﻣﺪارس از ورزﺷﮫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در ورزﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ .
  ورزش و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ
  ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ، 5 ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ھﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ او ھﭙﺎﺗﯿﺖ Bﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽاز ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺒﺮ در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﭙﺎﺗﯿﺖ را در طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

  اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎس دھﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ھﺮﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ B ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰