پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۴ مرداد ۱۴۰۳, ساعت ۰۳:۰۲
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • هپاتیت (به انگلیسی: Hepatitis)‏ به معنی التهاب در پارانشیم کبد است و به دلایل مختلفی می‌تواند ایجاد شود که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی مسری نیستند. از عواملی که ایجاد هپاتیت می‌کنند میتوان به افراط در مصرف الکل٬ اثر برخی داروها٬ آلودگی به باکتری و هم‌چنین ویروس اشاره نمود. هپاتیت ویروسی منجر به عفونت کبدی می‌گردد.

  عامل بیماری هپاتیت ویرال(ویروسی) یک ویروس است و در ابتدا می‌تواند مثل یک سرماخوردگی بروز نماید. ولی بیماری مزمن هپاتیت "C" بر عکس سرماخوردگی معمولی به دلیل از کار افتادن کبد و مشکل بودن درمان می‌تواند حیات بیمار را تهدید کند. بیشتر مبتلایان به هپاتیت از نوع C و B علائمی ندارد. برخی از این بیماران علائم سرشتی عفونت ویروسی را نشان می‌دهند از قبیل خستگی، دل درد، درد عضلانی و تهوع و بی اشتهایی، ولی در موارد پیشرفته علائم نارسایی کبدی بروز می‌کند که شامل تورم شکم، اندامها، یرقان و خونریزی‌های گوارشی و ... است www.honarhayerazmi.com

  چرا كبد شما اينقدر مهم است؟

  كبد شما يكي از مهمترين اعضاي بدن است، كبد نقش حياتي در زندگي شما ايفا مي‏كند. وظيفة اوليه كبد تصفيه هر چيزي است كه شما مي‏خوريد. كبد در مراقبت از عفونتها كمك مي‏كند و ميكروبها و ساير مواد سمي را از خون شما خارج كرده و به حفظ سلامت شما كمك مي‏كند. همچنين كبد مسئوليت ذخيره انرژي براي به حركت در آوردن عضلات و كنترل قند خون و تنظيم كلسترول و نيز مسئوليت كنترل چندين هورمون و آنزيم ديگر است.

  هپاتیت ویروسی

  در حال حاضر ۸ نوع ازاین ویروس شناخته شده‌است.

  هپاتیت نوع A
  هپاتیت نوع B
  هپاتیت نوع C
  هپاتیت نوع D (همیشه همراه با نوع B)
  هپاتیت نوع E
  هپاتیت نوع F
  هپاتیت نوع G
  در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد در هیچکدام از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند به همین دلیل می‌شود انتظار ویروس نوع H را نیز داشت. 
  روش‌های انتقال هپاتیت ب و c

  این ویروس عمدتاً از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل می‌شود .
  همچنین روش‌های زیر می‌تواند باعث انتقال این ویروس گردد :
  ارتباط جنسی با افراد آلوده
  استفاده از سوزن‌های آلوده که به عنوان سرنگ استفاده می‌شود، به ویژه در افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی و همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیلهٔ تیز یا سوزن آلوده (مثل خالکوبی غیر بهداشتی)
  استفاده از لوازم شخصی به صورت اشتراکی
  دریافت فرآورده‌های خون و پلاسمای آلوده که در ایران اکثراً در بیماران تالاسمی و هموفیلی دیده می‌شود.
  زخمی شدن پوست بدن در یک بخش آلودهٔ بیمارستانی .
  آزمایش‌ها

  از دیگر نکات مهم در مورد این ویروس این است که به تدریج به کبد آسیب می‌رساند. یک کبد سالم مواد شیمیایی مورد نیاز بدن را می‌سازد و مواد سمی را از خون خارج می‌کند. وقتی شما به این بیماری مبتلا می‌شوید کبد شما ملتهب می‌شود و بافت طبیعی تخریب شده به جای آن بافت فیبری و فرسوده می‌ماند.
  پس از تشخیص پزشک آزمایش کبد انجام می‌گیرد. این کار از طریق آزمایش‌های خون، سونوگرافی و نمونه برداری از کبد کار بسیار آسانی است و از طریق بی حسی موضعی و از طریق یک سوزن نمونه گیری انجام می‌شود و بیمار حداکثر یک روز در بیمارستان بستری می‌شود.سایت هنرهای رزمی
  جلوگیری
  برای جلوگیری از انتشار این ویروس کارهای زیر ضروری به نظر می‌رسد:
  زخم و بریدگی‌های پوست را خودتان پانسمان کنید. در صورت نیاز به کمک برای پانسمان زخم از دستکش استریل استفاده شود .
  در صورتی که به این بیماری مبتلا هستید، خون، پلاسما و اعضای بدن و بافت اهداء نکنید .
  از ریش‌تراش، مسواک، و لوازم آرایشی با لوازم شخصی دیگران به طور مشترک استفاده نکنید.
  به یاد داشته باشید غیر از واکسن نوع B این بیماری، این بیماری واکسن و درمان کامل ندارد. ازاینرو پیشگیری از آلودگی دیگران با عمل به توصیه‌های بهداشتی بر عهدهٔ شماست .

   

                            

  ھﭙﺎﺗﯿﺖ و ورزش

  دو ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :
  ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ورزش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺪام ورزش اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ؟

  اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ در ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺸﺘﯽ ، راﮔﺒﯽ ، ﻓﻮﺗﺒﺎل ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ) ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود . ورزﺷﮑﺎراﻧﯽﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎس ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﺮاش زﺧﻢ و ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎز ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک – ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺸﺘﺮک – ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺮی ھﺎ اب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮی ھﺎی آب ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ . اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ورزش ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﮕﺮ ورزﺷﮑﺎران ( ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ،ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و ورزش ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و آﺑﯽ ) اﺳﺖ . ﺧﺼﻮﺻًﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ورزﺷﮑﺎران ﻣﺮطﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رطﻮﺑﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮐﺜﺮورزﺷﮕﺎھﮫﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل در ورزش ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎس ھﻤﭽﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺮض ، در ﻣﺪارس از ورزﺷﮫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در ورزﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ .
  ورزش و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ
  ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ، 5 ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ھﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ او ھﭙﺎﺗﯿﺖ Bﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽاز ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺒﺮ در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﭙﺎﺗﯿﺖ را در طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

  اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎس دھﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ھﺮﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ B ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  تاثیر ورزش بر بیماریها
  تاثیر ورزش بر بیماریها
  در بسیاری از کشورهای دنیا متخصصان پزشکی ورزشی با کمک تکنیک ها و متدهایی که سراغ دارند، برای بهبود شرایط فیزیکی مراجعان خود اقدام می کنند. این گروه تلاش دارند تا با ارائه متدهای ورزشی متناسب با هر فرد و توان او برای حفظ سلامت یا بازگرداندن سلامت و تندرستی به او گام بردارند.
  برخورد با آسیب های زانو
  برخورد با آسیب های زانو
  در هر آسیب زانو اولین امری که رخ می دهد بوجود آمدن التهاب است. که این التهاب منجر به درد و تورم و کاهش توانایی حرکت مفصل زانو خواهد شد. شکستن این سیکل التهابی می تواند منجر به تسریع بهبودی و کاهش درد شود. برای این امر باید کارهای زیر صورت گیرد :
  درد حاد زانو
  درد حاد زانو
  علل درد حاد زانو


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-